Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc để hết hạn lô thuốc ung thư gần 14 tỉ đồng

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM (Ảnh: Infonet)
Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM (Ảnh: Infonet)
Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM (Ảnh: Infonet)
Lên top