Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về thành phần của xà phòng rửa tay tiệt trùng