Bộ Y tế vào cuộc vụ phát nhầm thuốc phá thai cho thai phụ

Loại thuốc chị Cúc bị cho uống nhầm.
Loại thuốc chị Cúc bị cho uống nhầm.
Loại thuốc chị Cúc bị cho uống nhầm.
Lên top