Bộ Y tế tổ chức sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 10 nghìn phụ nữ

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khởi động chiến dịch tầm soát ung thư vú cho phụ nữ tuổi 40 (Ảnh: T.Linh)
Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khởi động chiến dịch tầm soát ung thư vú cho phụ nữ tuổi 40 (Ảnh: T.Linh)
Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khởi động chiến dịch tầm soát ung thư vú cho phụ nữ tuổi 40 (Ảnh: T.Linh)
Lên top