Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo

Nhiều trang thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Nhiều trang thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Nhiều trang thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Lên top