Bộ Y tế tích hợp các dịch vụ công thành một hệ thống duy nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công. Ảnh: T.Linh
Bộ trưởng Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công. Ảnh: T.Linh
Bộ trưởng Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công. Ảnh: T.Linh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top