Bộ Y tế ra kết luận về trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư

BS đang thao tác trên hệ thống IBM (Ảnh: T.L)
BS đang thao tác trên hệ thống IBM (Ảnh: T.L)
BS đang thao tác trên hệ thống IBM (Ảnh: T.L)
Lên top