Bộ Y tế nói gì về 18 nghìn chai tương ớt Chin-su bị Nhật thu hồi?

Tương ớt Chin su bị thu hồi ở Nhật Bản
Tương ớt Chin su bị thu hồi ở Nhật Bản
Tương ớt Chin su bị thu hồi ở Nhật Bản
Lên top