Bộ Y tế mạnh tay "dẹp loạn" quảng cáo dược phẩm

Cơ quan chức năng kiểm tra nhà thuốc
Cơ quan chức năng kiểm tra nhà thuốc