Bộ Y tế lo lắng cúm gia cầm tấn công Việt Nam

Buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc dễ làm lây lan dịch bệnh.
Buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc dễ làm lây lan dịch bệnh.
Buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc dễ làm lây lan dịch bệnh.
Lên top