Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Y tế khuyến cáo: Sinh đẻ tại nhà đe dọa tính mạng 2 mẹ con

Hình ảnh em bé chưa cắt dây rốn của người mẹ tự sinh và đỡ đẻ cho mình tại nhà chia sẻ.
Hình ảnh em bé chưa cắt dây rốn của người mẹ tự sinh và đỡ đẻ cho mình tại nhà chia sẻ.