Bộ Y tế khẳng định: "Vinaca ung thư Co3.2" không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng giả

Thuốc ung thư than tre Co3 của Vinaca là TPCN giả (Ảnh: T.L)
Thuốc ung thư than tre Co3 của Vinaca là TPCN giả (Ảnh: T.L)
Thuốc ung thư than tre Co3 của Vinaca là TPCN giả (Ảnh: T.L)
Lên top