Bộ Y tế kêu gọi đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để phòng chống bệnh tật

Bà Trương Thị Mai, bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng ứng đi bộ 10 nghìn bước. Ảnh: T.D
Bà Trương Thị Mai, bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng ứng đi bộ 10 nghìn bước. Ảnh: T.D
Bà Trương Thị Mai, bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng ứng đi bộ 10 nghìn bước. Ảnh: T.D
Lên top