Bộ Y tế: Hạn chế nói chuyện khi sử dụng thang máy

Vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên ở khu chung cư.
Vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên ở khu chung cư.
Vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên ở khu chung cư.
Lên top