Bộ Y tế được vinh danh và nhận giải thưởng toàn cầu về kiểm soát thuốc lá