Bộ Y tế đề nghị ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ buôn bán gia cầm qua biên giới

Một góc kinh doanh gia cầm chợ Hà Vỹ (Ảnh minh họa: Ngọc Anh)
Một góc kinh doanh gia cầm chợ Hà Vỹ (Ảnh minh họa: Ngọc Anh)
Một góc kinh doanh gia cầm chợ Hà Vỹ (Ảnh minh họa: Ngọc Anh)
Lên top