Bộ Y tế đề nghị khẩn trương tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

Hiện đang bắt đầu vào mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika phát triển (Ảnh tư liệu)
Hiện đang bắt đầu vào mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika phát triển (Ảnh tư liệu)
Hiện đang bắt đầu vào mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika phát triển (Ảnh tư liệu)