Bộ Y tế đề nghị công an phối hợp xử lý vụ Pate Minh Chay nhiễm độc

Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Lên top