Bộ Y tế đã cắt giảm 25.000 người hưởng lương từ ngân sách

Đại diện Bộ Y tế tại buổi cung cấp thông tin tại buổi tập huấn. Ảnh: Thùy Linh
Đại diện Bộ Y tế tại buổi cung cấp thông tin tại buổi tập huấn. Ảnh: Thùy Linh