Bộ Y tế công bố 9 ca mắc COVID-19 mới

Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: Bộ Y tế)
Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: Bộ Y tế)
Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: Bộ Y tế)
Lên top