Bộ Y tế chính thức triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản (Ảnh: T.Linh)
Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản (Ảnh: T.Linh)