Bộ Y tế chỉ ra những bệnh dịch có thể mắc phải khi mưa lũ

Bộ Y tế chỉ ra những bệnh dịch có thể mắc phải khi mưa lũ. Ảnh: Phi Long
Bộ Y tế chỉ ra những bệnh dịch có thể mắc phải khi mưa lũ. Ảnh: Phi Long
Bộ Y tế chỉ ra những bệnh dịch có thể mắc phải khi mưa lũ. Ảnh: Phi Long
Lên top