Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ: Người bệnh tố bệnh viện khám qua loa

Bệnh viện Quận 12, TPHCM (nơi bệnh nhân phản ánh vụ việc)
Bệnh viện Quận 12, TPHCM (nơi bệnh nhân phản ánh vụ việc)
Bệnh viện Quận 12, TPHCM (nơi bệnh nhân phản ánh vụ việc)