Bộ Y tế cảnh báo: Nghiện ma túy tổng hợp "vô phương cứu chữa"

Ma túy tổng hợp (Ảnh minh họa)
Ma túy tổng hợp (Ảnh minh họa)
Ma túy tổng hợp (Ảnh minh họa)