Bộ Y tế cảnh báo 5 sản phẩm thực phẩm chứa chất giảm cân

Sibutramine bị cấm trong sản xuất thuốc sản phẩm giảm cân.
Sibutramine bị cấm trong sản xuất thuốc sản phẩm giảm cân.
Sibutramine bị cấm trong sản xuất thuốc sản phẩm giảm cân.
Lên top