Bộ Y tế báo cáo Phó Thủ tướng vụ cấp thuốc quá hạn cho người bệnh

Thuốc quá hạn được cấp cho người bệnh
Thuốc quá hạn được cấp cho người bệnh
Thuốc quá hạn được cấp cho người bệnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM