Bộ Y tế: 40 đơn vị sản xuất, khẩu trang phòng chống dịch Corona không thiếu

Đeo khẩu trang đúng cách để phòng, tránh dịch virus Corona.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng, tránh dịch virus Corona.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng, tránh dịch virus Corona.
Lên top