Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Ngành y tế đang đơn độc

Bộ trưởng Bộ Y tế trong chuyến công tác tại Yên Bái (Ảnh: BYT cung cấp)
Bộ trưởng Bộ Y tế trong chuyến công tác tại Yên Bái (Ảnh: BYT cung cấp)
Bộ trưởng Bộ Y tế trong chuyến công tác tại Yên Bái (Ảnh: BYT cung cấp)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top