Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Chai thủy tinh được sử dụng trong một hội nghị của ngành y tế. Ảnh: BYT
Chai thủy tinh được sử dụng trong một hội nghị của ngành y tế. Ảnh: BYT
Chai thủy tinh được sử dụng trong một hội nghị của ngành y tế. Ảnh: BYT
Lên top