Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát, "bắt tận tay" nhiều ổ loăng quăng

Bộ trưởng Bộ Y tế trong buổi thị sát sáng 20.8 (Ảnh: TD)
Bộ trưởng Bộ Y tế trong buổi thị sát sáng 20.8 (Ảnh: TD)
Bộ trưởng Bộ Y tế trong buổi thị sát sáng 20.8 (Ảnh: TD)
Lên top