Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân tại Hà Nội đêm giao thừa

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bé sơ sinh tại BV Phụ sản TƯ (Ảnh: T.Linh)
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bé sơ sinh tại BV Phụ sản TƯ (Ảnh: T.Linh)
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bé sơ sinh tại BV Phụ sản TƯ (Ảnh: T.Linh)