Bộ trưởng Bộ Y tế khai trương bệnh viện đầu tiên xây dựng theo mô hình công - tư

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa) tại lễ khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 (Ảnh: BVCC)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa) tại lễ khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 (Ảnh: BVCC)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa) tại lễ khai trương Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 (Ảnh: BVCC)