Bộ trưởng Bộ Y tế động viên bác sỹ bị hành hung

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và động viên bác sỹ bị người nhà bệnh nhân hành hung (Ảnh: Tuấn Dũng)
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và động viên bác sỹ bị người nhà bệnh nhân hành hung (Ảnh: Tuấn Dũng)
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và động viên bác sỹ bị người nhà bệnh nhân hành hung (Ảnh: Tuấn Dũng)