Bộ trưởng Bộ Y tế đạp xe kêu gọi phòng chống bệnh không lây nhiễm

Bộ trưởng Bộ Y tế đạp xe hưởng ứng ngày hội truyền thông tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh không lây nhiễm. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế đạp xe hưởng ứng ngày hội truyền thông tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh không lây nhiễm. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế đạp xe hưởng ứng ngày hội truyền thông tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh không lây nhiễm. Ảnh: BYT
Lên top