Bộ trưởng Bộ Y tế chất vấn về quy trình tiêm vắc xin ComBE Five

Bộ trưởng Tiến dỗ dành, cưng nựng các bé sau khi kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin ComBE Five. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Tiến dỗ dành, cưng nựng các bé sau khi kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin ComBE Five. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Tiến dỗ dành, cưng nựng các bé sau khi kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin ComBE Five. Ảnh: Thùy Linh
Lên top