Bỏ quy định nhân viên đường sắt phải kiểm tra chức năng sinh lý

Bãi bỏ một số quy định "vô lý" khi khám sức khoẻ với nhân viên ngành đường sắt. Ảnh minh hoạ
Bãi bỏ một số quy định "vô lý" khi khám sức khoẻ với nhân viên ngành đường sắt. Ảnh minh hoạ
Bãi bỏ một số quy định "vô lý" khi khám sức khoẻ với nhân viên ngành đường sắt. Ảnh minh hoạ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM