Bỏ ngay thói quen coi tủ lạnh là bảo bối trữ thức ăn ngày tết

Các bà nội trợ cần bỏ ngay thói quen tích trữ thức ăn ngày tết.
Các bà nội trợ cần bỏ ngay thói quen tích trữ thức ăn ngày tết.
Các bà nội trợ cần bỏ ngay thói quen tích trữ thức ăn ngày tết.