Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đủ tiêu chuẩn lưu hành châu Âu

Bộ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp
Bộ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp
Bộ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp
Lên top