Bỏ hẳn thuốc lá, có con sau gần 10 năm vô sinh thứ phát

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh- Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ. Ảnh: T.Linh
Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh- Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ. Ảnh: T.Linh
Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh- Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ. Ảnh: T.Linh
Lên top