Bộ Công an đã xử lý nhiều "vấn nạn" y tế

Bộ Y tế và Bộ Công an thực hiện tốt quy chế phối hợp. Ảnh: BYT
Bộ Y tế và Bộ Công an thực hiện tốt quy chế phối hợp. Ảnh: BYT
Bộ Y tế và Bộ Công an thực hiện tốt quy chế phối hợp. Ảnh: BYT
Lên top