Bình Dương tiếp nhận cách ly 353 người có hoàn cảnh đặc biệt về từ Nhật Bản

Bình Dương tiếp nhận cách ly y tế 353 công dân từ Nhật Bản về. Ảnh: TTYT BD
Bình Dương tiếp nhận cách ly y tế 353 công dân từ Nhật Bản về. Ảnh: TTYT BD
Bình Dương tiếp nhận cách ly y tế 353 công dân từ Nhật Bản về. Ảnh: TTYT BD
Lên top