Bình Dương: Nằm viện điều trị 4 ngày chỉ được hưởng BHYT 2 ngày

Người dân thanh toán viện phí bảo hiểm y tế ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người dân thanh toán viện phí bảo hiểm y tế ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người dân thanh toán viện phí bảo hiểm y tế ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top