Biến chứng gãy ống đặt 5 năm trong niệu quản

Rất nhiều sỏi được lấy ra và stent jj bị gãy 3 đoạn
Rất nhiều sỏi được lấy ra và stent jj bị gãy 3 đoạn
Rất nhiều sỏi được lấy ra và stent jj bị gãy 3 đoạn
Lên top