Bị “tố” mua hóa chất giá đắt, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nói gì?

Cần có sự thống nhất trong đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế (Nguồn ảnh minh họa: baodauthau.vn)
Cần có sự thống nhất trong đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế (Nguồn ảnh minh họa: baodauthau.vn)
Cần có sự thống nhất trong đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế (Nguồn ảnh minh họa: baodauthau.vn)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM