Người tâm thần và những đơn thuốc “uống cho có”:

Bí mật buốt lòng phía sau vòng xích cổ

Người bệnh cứ uống thuốc đều đặn và cứ bị nhốt xích có khi đến hơn 20 năm ròng.
Người bệnh cứ uống thuốc đều đặn và cứ bị nhốt xích có khi đến hơn 20 năm ròng.
Người bệnh cứ uống thuốc đều đặn và cứ bị nhốt xích có khi đến hơn 20 năm ròng.
Lên top