Bị hoãn lịch mổ, người nhà bệnh nhân đổ tại không có tiền "lót tay"

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức- nơi xảy ra "hiểu lầm" không đáng có trên (Ảnh: TL)
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức- nơi xảy ra "hiểu lầm" không đáng có trên (Ảnh: TL)