Bị chó ngao nặng 40kg cắn, bé 8 tháng tuổi tử vong

Chó nuôi cũng gây nguy hiểm cho chủ
Chó nuôi cũng gây nguy hiểm cho chủ
Chó nuôi cũng gây nguy hiểm cho chủ