Bị cáo Hoàng Công Lương giữ im lặng trước toà

Ông Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trả lời trước tòa ngày 16.5
Ông Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trả lời trước tòa ngày 16.5