Bị bệnh tim có cần kiêng chuyện giường chiếu?

Người bệnh tim mạch nên khám định kì (ảnh K.Q)
Người bệnh tim mạch nên khám định kì (ảnh K.Q)
Người bệnh tim mạch nên khám định kì (ảnh K.Q)