Bếp ăn mẫu bán trú tại Lạng Sơn thu hút các trường tham quan

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Keiji Kaneko – Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và các đại biểu tại Lễ khánh thành Bếp ăn mẫu (ảnh: A.T).
Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Keiji Kaneko – Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và các đại biểu tại Lễ khánh thành Bếp ăn mẫu (ảnh: A.T).
Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Keiji Kaneko – Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và các đại biểu tại Lễ khánh thành Bếp ăn mẫu (ảnh: A.T).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM